Skip to content

Gemengewal 2023

François Sauber

58 Joer, Buergermeeschter

 • 58 Joer
 • Bestuet, Papp vun 3 Kanner
 • Buergermeeschter säit 2017
 • Ekonomist
 • Member am Gemengerot säit 2005
 • Member vum Büro a Comité PIDAL
 • Member vum Ofwaassersyndicat SIDERO
 • President vun der Schoulkommissioun
 • Vize-President vun der CSV Walfer
 • Hobbyen: Sport a Bicher

Romain Breuer

62 Joer

 • 62 Joer
 • Bestuet, huet 2 Meedercher an 2 Enkelkanner
 • pensionéierten Ingénieur-technicien
 • Comitésmember an Tresorier vun der CSV Walfer
 • Präsident vun der Walfer Sportskommissioun, wou ech mech vill fir d’Walfer Veräiner agesat hunn (z.B. Erhéijung vun de Subsiden)
 • Member vun der Walfer Bautekommissioun
 • Haaptsport ass de Volleyball: Arbitter op héichstem nationalen Niveau & Member vum Conseil d’administration vun der Federatioun
 • President vun der Sportskommissioun vun der FLVB
 • Hobbyen: Sport, Volleyball, Liesen, Zennfiguren, Geschicht, Wanderen a Reesen

Simone Breuer-Brandenburger

59 Joer

 • 59 Joer
 • Bestuet, 2 Meedercher an 2 Enkelkanner
 • Comitésmember vun der CSV Walfer
 • Sekretärin vun der Walfer CSF
 • Sekretärin vun der Walfer Kulturkommissioun
 • Member vun der Walfer Integratiounskommissioun
 • Presidentin vun Mammen hëllefe Mammen
 • Comitésmember vun den Oeuvres Paroissales an do och Matresponsabel fir d‘Kleederstuff
 • Hobbyen: Walken, Reesen, Volleyball, baken a spadséieren mam Hond

Alex Donnersbach

31 Joer, Gemengeconseiller

 • 31 Joer
 • Affekot
 • Walfer Gemengerot säit 2017
 • President vun der Walfer Jugendkommissioun
 • Member vum Gemengesyndicat SIGI
 • CSJ Nationalpresident
 • President vun der CSV Walfer
 • Hobbyen: Politik, Tennis, Reesen a Liesen

Misch Feidt

69 Joer, Schäffen

 • 69 Joer
 • Bestuet, 2 Kanner an 2 Enkelkanner
 • pensionnéierten Ingénieur-technicien
 • Member am Gemengerot säit 1999
 • Säit 2017  1ten Schäffen an der Walfer Gemeng
 • Comitésmember vun der CSV Walfer
 • President vum CIGL Walfer
 • Member vum Comité PIDAL
 • Member vum Comité Sidor
 • President an Trainer vum Karate Club Walfer
 • Member vum Panathlon Club Letzebuerg
 • Hobbien : Sport, Karate, Wanderen an Danzen

Antonia Freiin von Ketelhodt

29 Joer

 • 29 Joer
 • Employée privée
 • Member vun der Walfer Jugendkommissioun a Chancegläichheetskommissioun
 • Comitésmember vun der CSV Walfer
 • Presidentin vun der CSF Walfer
 • Comitésmember vun der CSV Walfer an CSJ Bezierk Zentrum
 • Member vum CSV Nationalrot
 • Hobbyen:  Reiden an Natur

Gerd Fritzsch

59 Joer

 • 59 Joer
 • Bestuet a Papp vun engem Meedchen
 • Architekt
 • Bestuet a Papp vun engem Meedchen
 • Member vun der Walfer Bautekommissioun
 • Comitésmember vun der CSV Walfer
 • Hobbyen: Liesen, Gaart & war bis viru kuerzem mat Leif a Séil bei de Pompjeeën aktiv

Ricky Goslings-Kanters

76 Joer

 • 76 Joer
 • Bestuet a Mamm vu 2 Kanner
 • war Member am Gemengerot vun 1999-2005
 • Vize-Presidentin vun der Walfer CSV
 • Presidentin vun der Chancëgläichheetskommissioun
 • Presidentin vun der Integratiounskommissioun
 • Presidentin vun der Kommissioun vun der Iwwerwaachung vun de Musekscoursen.
 • Comitésmember vun de Association Luxembourgeoise du Diabète
 • Member vun der Assemblée Consultative de l’ALIA
 • Member vum Conseil National pour Étrangers (MIFA)
 • Tresorière a ville Veräiner: vun der CSF, vum CIGL, vun den Oeuvres Paroissiales, vun der Walfer Musek, vun den Amis des Ateliers thérapeutiques a vum Netherlands Handels Forum
 • Hobbyen : Reesen, Seegelen, Konscht an Antiquitéiten

Thierry Leysen

44 Joer

 • 44 Joer
 • Bestuet a Papp vun 2 Meedercher
 • Responsable fir de Budget am Centre National de l’Audiovisuel (CNA)
 • Member vun der CSV Walfer
 • Member a Comitésmember vun der Walfer Musek
 • Member a Comitésmember vu Da Capo Musica (Jugendensembel vun der Walfer Musek)
 • President vum Conseil de Gestion Paroissial vun der Por Steesel-Walfer
 • President vun der Kierchefabrik Walfer
 • Member vun der Big Band Memory
 • Hobbyen: Saxophone, Musek, Bicher a Filmer

Steve Philippe

49 Joer

 • 49 Joer
 • Bestuet, ee Kand  an en Enkelkand
 • Employé bancaire
 • Member vun der  CSV Walfer
 • sinn am léifsten ënner Leit
 • Hobbyen: Reesen, Sport, Musek

Caroline Schloesser

27 Joer

 • 27 Joer
 • Employée bei der CSV
 • Geléiert Politikwëssenschaftlerin
 • Comitésmember vun der CSV Walfer
 • Member vun der Walfer Nohaltegkeets-Kommissioun
 • Hobbyen : Liesen a Fitness

Edmée Schmit-Streff

60 Joer, Gemengeconseillère

 • 60 Joer
 • Bestuet a Mamm vun 2 Meedercher
 • Éducatrice graduée
 • Member vum Gemengerot
 • Presidentin vun der Walfer Bautekommissioun
 • Member vum Klimateam
 • Member vum Comité vum Drénkwaassersyndicat SEC (Syndicat des eaux du Centre)
 • Vertrieder vu Walfer am Comité de surveillance vum CIPA Niederanven
 • Sekretärin vun der CSV Walfer
 • Presidentin vun den Oeuvres Paroissiales
 • am Team vu der “Catéchèse en Paroisse” an am Pastoralrot
 • Sekretärin vun de Walfer Mammen hëllefe Mammen
 • Hobbyen : Reesen an dat am léifsten um Moto, Fotographéiere, Liesen, mäin Hond a mäi Gaart

Marion Spirigliozzi-Scheuer

51 Joer

 • 51 Joer
 • Bestuet a Mamm vun 2 Kanner
 • Educatrice diplomée bei Femme en Détresse
 • Member vun der Walfer CSV
 • Comitésmember bei Mammen hëllefe Mammen Walfer
 • Hobbyen: Musek, Sport, bastelen an dekoréieren